רשימת קשר

וועדת המומחים לשימושיות של התרעות קוליות במצבי חירום ברפואה

יו"ר - אבי הראל ארגולייט בע"מ 054-453-4501 standards@upaisrael.org
פרופ' יואל דונחין  ביה"ח הדסה עין כרם  02-534 1619
050-552 9423
yoeld@ekmd.huji.ac.il
פרופ' אהוד זמורה ביה"ח סורוקה 08-640 3414
050-626 4235
ezmora@bgu.ac.il
פרופ' יואכים מאיר אונ' בן גוריון  08 647 2216 joachim@bgu.ac.il
ד"ר יובל ביתן אונ' שיקגו 054-654 3210 ybitan@gmail.com
יוסי פרי-פז ביה"ח ליניאדו 09-860-9239
057-751-6240
052-481-9060
ypripaz@netvision.net.il
פרופ' יונה מהלר מנן-מדיקל 08-9323387
054-6555315
yona@mmi.co.il
רכזת - חוי שראל מכון התקנים 03-646 5278 sarel@sii.org.il